De werkwijze in de praktijk is samengevat in  drie kernwoorden. Deze woorden geven weer hoe het vak fysiotherapie wordt beleefd en met welke overtuiging het werk wordt uitgevoerd.

PERSOONLIJK
Een klacht staat nooit op zich! Aan die zere rug of geblesseerde knie zit iemand vast: U!
Niet alleen de benodigde technische handelingen worden uitgevoerd of met u geoefend, ook is er aandacht voor de PERSOON die de klacht heeft.
Wederzijds vertrouwen en een open, eerlijk contact zijn daarvoor de basisvoorwaarden. Aandacht voor uw verhaal.
Wij zijn ervan overtuigd dat dat het uiteindelijke herstel ten goede komt.

INDIVIDUEEL
Nog steeds wordt er hier gekozen voor een één op één benadering en niet voor groepstherapie.
Ofschoon we ons bewust zijn van het feit dat groepstherapie soms meerwaarde heeft, kiezen wij daar (nog) niet voor. Tijdens het trainen / oefenen kan het voorkomen dat u met anderen samen bent, maar u zult steeds INDIVIDUEEL u instructies / adviezen krijgen.
Dit sluit aan bij onze persoonlijke aanpak.

ONAFHANKELIJK
Niemand kan zonder een ander. Dat geldt zeker in de gezondheidszorg. Wij onderhouden dan ook nauwe contacten met collega-fysiotherapeuten, met andere specialisaties en met onze verwijzers, huisartsen en specialisten in ziekenhuis of kliniek. Ook met vrijwel alle verzekeraars hebben wij contracten.
Hierin zit onze onafhankelijkheid dus niet!

Onze ONAFHANKELIJKHEID zit hem in het feit dat contacten, niet gebonden zijn of worden aan enig netwerk van zorg. Het keurslijf van een protocol of opgelegde handelswijze (in professie of bedrijfsvoering) zult u niet veel bij ons vinden. Verbonden zijn wij wel, aan partners met wie wij een werkgebied delen en ondersteunend kunnen zijn of ondersteund worden. Wij koesteren onze onafhankelijkheid om met u aan uw verbetering te werken.
Hierbij kunt van ons de professionaliteit verwachten die bij de hedendaagse fysiotherapeut past.

KM_Logo_GS