Algemeen fysiotherapie

Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Fysiotherapie is een oude tak van de geneeskunde, die teruggaat tot de tijd van Hippocrates.

Patiënten mat klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden ondersteund door “heilgymnastiek” (oefentherapie), het toepassen van natuurlijke middelen: zoals warmte-/koude prikkel, mechanische prikkels zoals mobilisatie technieken of manuele therapie of massagetherapie en fysische therapie zoals trilling (Ultra-geluid of shock-wave), zwakstroom of licht (Ultra-violet of Infra-rood).

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

* verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam.
* optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening.
* pijn verminderen

Medical taping

Medical Taping is een tapemethode, welke is ontwikkeld door therapeuten in Korea en Japan. Door gebruik te maken van de elasticiteit van de huid bleek het mogelijk de zijn om invloed te hebben op de natuurlijke stofwisseling van het menselijk lichaam. Hiermee werd het mogelijk om herstelmechanismen van het lichaam te beïnvloeden. Via het activeren van het neurologisch en circulatiesysteem van bloed en lymfe wordt het herstelproces bevorderd.

Mulligan

Een veilige en effectieve manier van mobiliseren – 100% pijnvrij behandelen. Therapie volgens Mulligan is een behandelwijze, die door de Nieuw-Zeelandse manueel therapeut Brian Mulligan werd ontwikkeld en rond 1990 naar Europa is gekomen. Het bleek een waardevolle aanvulling te zijn op de tot dan toe gangbare manueel therapeutische handgrepen. Hij combineerde de door de therapeut uitgevoerde “passieve” technieken met actieve inzet van de patiënt bij zijn technieken.

Massage / Myo-fasciale release

Door gebruik te maken, behandelen met, (klassieke) massage-technieken / fascia tools / kinesiotape worden weke delen van het bewegingsapparaat zoals spieren, bindweefsel en verbindingen op doorbloeding en reflexen behandeld. Hiermee neemt de conditie van deze structuren toe als voorwaarde naar het vrijer bewegen in lenigheid, kracht met afnemende pijn.

Sport- / revalidatie- / herstel trainingen

Voor het optimaliseren van bewegen / sporten na operatie, kwetsuur of  overbelasting met oefenen / trainen op lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen
Ook na / bij aandoeningen zoals COPD / Covid / Claudicatio Intermittens (“etalagebenen” / sPAV) .