Vergoedingen  2019

Algemeen:

Wat is de basisverzekering? Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het basispakket van de zorgverzekering. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit basispakket ( de basisverzekering) vergoedt voor het grootste deel de kosten van de gezondheidszorg. De overheid / politiek beslist wat er in het basispakket zit.

Wat is een aanvullende verzekering?  Dit is een verzekering voor de zorgkosten die niet zijn opgenomen in de basisverzekering (het basispakket van de zorgverzekering). Deze verzekering is vrijwillig; U kunt er voor kiezen of u een aanvullende verzekering wilt afsluiten en welke pakket u het beste vindt passen bij uw wensen.

Op uw polis ziet U de vergoedingen voor fysiotherapie welke u (eventueel) in een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Indien dit onduidelijk is, adviseren wij u uw zorgverzekeraar te raadplegen (telefonisch of via informatie op internet).

Voor vergoeding van behandelingen  fysiotherapie zijn de volgende regels van toepassing:

Voor kinderen (tot 18 jr.) :

* Worden aandoeningen die niet voorkomen op de “chronische lijst van aandoeningen”  voor 18 behandelingen fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Daarna is voor deze groep mensen vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering afhankelijk van de dekking van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.

* Worden aandoeningen die op de “chronische lijst van aandoeningen” voorkomen, volledig vergoed volgens de voorwaarden van deze lijst. Bij deze regel is het eigen risico niet van toepassing.

Voor volwassenen (v.a. 18jr.):

* Worden aandoeningen die niet voorkomen op de “chronische lijst van aandoeningen”, vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

* Worden aandoeningen die op de “chronische lijst van aandoeningen” voorkomen, voor de eerste 20 behandelingen ( +/-   575 EURO) vergoed uit de aanvullende verzekering. Wanneer deze niet toereikend is moet u zelf  (bij-)betalen. Vanaf de 21ste behandeling worden deze behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering volgens de voorwaarden van deze lijst. Op deze regel is de (algemeen geldende) eigen risico-regeling van toepassing.

Voor de “chronische lijst van aandoening”  klik hier.

Met de meeste ziektekostenverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt (contracten afgesloten). Wij declareren digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. Dit houdt in dat u van ons geen nota’s zult ontvangen, zolang de polis dekkend is voor de kosten en wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar. In alle andere gevallen zullen wij u een nota sturen, op basis van de tarieven van onderstaande tarievenlijst.

Tarievenlijst  MarksFysiotherapie

Code

Omschrijving

Tarief

1000

Zitting Fysiotherapie

(tot 30 min)

32,50

1400

Consult:

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek zonder (DTF) of met een verwijzing van een arts (45 – 60 min).

46,=

1700

Extra lange zitting fysiotherapie (45 – 60 min)

46,=

1864 / 1870

Intake & Onderzoek

zonder (DTF) of met verwijzing van een arts.

42,=

1

Behandeling toeslag voor aan huis.

12,=

2

Inrichtingstoeslag

12,=

Verstrekte hulp- en verbandmiddelen

Kostprijs

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Gecontracteerde zorgverzekeraars.

 • CZ (incl. Just)
 • OHRA
 • Nationale Nederlanden
 • VGZ
 • UMC
 • Univé
 • IZZ (VGZ voor de Zorg)
 • Aevitae VGZ
 • IZA-VNG
 • Bewuzt
 • Zekur
 • DSW
 • Stad Holland
 • inTwente
 • Aevitae ASR
 • de Amersfoortse
 • Ditzo
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • PNO zorg
 • VvAA zorgverzekeraar