Medical Taping Concept

Medical Taping is een tapemethode, welke is ontwikkeld door therapeuten in Korea en Japan. Door gebruik te maken van de elasticiteit van de huid bleek het mogelijk de zijn om invloed te hebben op de natuurlijke stofwisseling van het menselijk lichaam. Hiermee werd het mogelijk om herstelmechnismen van het lichaam te beïnvloeden. Via het activeren van het neurologisch en circulatiesysteem van bloed en lymfe wordt het herstelproces bevorderd.
MedicalTaping2

Het toepassingsgebied van de tapemethode is erg breed: Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook bloeduitstortingen / blauwe plekken), houdingscorrecties of behandeling van klachten door overbelasting. Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, zoals bijvoorbeeld bij hoofdpijn, is hiervan een toepassingsgebied.
MedicalTaping1

Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:
1 spierfunctie verbeteren door tonusregulatie
2 belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
3 pijndemping
4 ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
– stimuleren van proprioceptie (“dieptegevoel”)
– correcties van de bewegingsrichting
– vergroten van de stabiliteit
5 neuro-reflectoire beïnvloeding.