Welkom

Met fysiotherapie worden klachten aan of van het houding- en bewegingsapparaat aangegrepen, om tot een beter functioneren te komen. Problemen aan weke delen (o.a.spieren, pezen) en  gewrichten maar ook gevolgen zoals schade´s, zwelling die het dagelijks functioneren beperken worden bestreden met een breed scala aan behandelmogelijkheden in deze praktijk.

Na een orthopedische operatie zoals aan kruisbanden, meniscus, sleutelbeen of schouder en prothese van heup, knie, schouder of andere gewricht worden reeds jaren, met succes,  gerevalideerd.

Door een jarenlange ervaring te combineren met moderne technieken, methoden en frequente na- en bijscholing is de kwaliteit van het contact gewaarborgd. Daarbij is uw tevredenheid hier ook een kwaliteit.

De praktijk is met alle zorgverzekeraars contracten aangegaan. Voor meer informatie klik hier.

Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie “vrij toegankelijk”.
Bij een ministerieel besluit is vastgesteld dat een verwijzing van huisarts of specialist in veel ( niet alle) gevallen niet meer verplicht is en u vrij bent op eigen initiatief contact te zoeken met fysiotherapie.

Over ons

Kees Marks

In 1984 ben ik afgestudeerd aan de opleiding voor fysiotherapie in ’s-Hertogenbosch (nu verbonden aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven).

De eerste jaren heb ik gewerkt als medewerker in een 1e lijnpraktijk (“particulieren praktijk”), waarna ik midden- jaren ’80 ben gestart met een praktijk Fysiotherapie in Beek en Donk en daarin samengewerkt met diverse collega’s.

Vanaf het moment van afstuderen voor de basisopleiding, heb ik met het volgen van workshops/ cursussen en opleiding mijn kennis bijgehouden en ontwikkeld. Dit heeft geleid tot:

– Registratie in het het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie als “Algemeen Practicus”.
– Diploma voor sportfysiotherapeut IAS (PRT-methode) en MSU Echografist.
– Na- en bijscholing van het ReHa-boom principe.
– Certificering  Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde.
– Manuele Therapie volgens Mulligan-Concept.
– Medical Taping Concept (“Fysio-tape / Kinesio-tape / Cure-tape”).
– Therapeutisch tapen.

Ruim 20 jaar ben ik betrokken bij de voetbalclub RKSVV Sparta 25 en de begeleiding van de sportieve prestaties van de selectiespelers. In de loop der jaren ben ik in contact gekomen met diverse sporters in o.a. volleybal, tennis, tafeltennis, handbal, turnen, rolschaatsen en hockey met hun blessures / beperkingen bij de sport.

In de dagelijkse praktijk behandel ik uiteenlopende klachten en problemen van en aan het bewegingsapparaat en post-operatieve situaties. Hierbij is een direct contact met de verwijzer een vast gebruik.

Bij de klachten en beperkingen aan het bewegingsapparaat, heeft het brede scala van behandelingsmogelijkheden van de moderne fysiotherapeut mijn belangstelling. Als specialistische all-round fysiotherapeut / ervaringsdeskundige zie ik het als een uitdaging, om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen in het herstel van heel-de-mens.

Missie & Visie

De werkwijze in de praktijk is samengevat in  drie kernwoorden. Deze woorden geven weer hoe het vak fysiotherapie wordt beleefd en met welke overtuiging het werk wordt uitgevoerd.
Een klacht staat nooit op zich! Aan die zere rug of geblesseerde knie zit iemand vast: U!
Niet alleen de benodigde technische handelingen worden uitgevoerd of met u geoefend, ook is er aandacht voor de PERSOON die de klacht heeft.
Wederzijds vertrouwen en een open, eerlijk contact zijn daarvoor de basisvoorwaarden. Aandacht voor uw verhaal.
Wij zijn ervan overtuigd dat dat het uiteindelijke herstel ten goede komt.
Nog steeds wordt er hier gekozen voor een één op één benadering en niet voor groepstherapie.
Ofschoon we ons bewust zijn van het feit dat groepstherapie soms meerwaarde heeft, kiezen wij daar (nog) niet voor. Tijdens het trainen / oefenen kan het voorkomen dat u met anderen samen bent, maar u zult steeds INDIVIDUEEL u instructies / adviezen krijgen.
Dit sluit aan bij onze persoonlijke aanpak.
Niemand kan zonder een ander. Dat geldt zeker in de gezondheidszorg. Wij onderhouden dan ook nauwe contacten met collega-fysiotherapeuten, met andere specialisaties en met onze verwijzers, huisartsen en specialisten in ziekenhuis of kliniek. Ook met vrijwel alle verzekeraars hebben wij contracten.
Hierin zit onze onafhankelijkheid dus niet!

Onze ONAFHANKELIJKHEID zit hem in het feit dat contacten, niet gebonden zijn of worden aan enig netwerk van zorg. Het keurslijf van een protocol of opgelegde handelswijze (in professie of bedrijfsvoering) zult u niet veel bij ons vinden. Verbonden zijn wij wel, aan partners met wie wij een werkgebied delen en ondersteunend kunnen zijn of ondersteund worden. Wij koesteren onze onafhankelijkheid om met u aan uw verbetering te werken.
Hierbij kunt van ons de professionaliteit verwachten die bij de hedendaagse fysiotherapeut past.

Behandelingen

Fysiotherapie of kinesitherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Fysiotherapie is een oude tak van de geneeskunde, die teruggaat tot de tijd van Hippocrates.

Patiënten mat klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden ondersteund door “heilgymnastiek” (oefentherapie), het toepassen van natuurlijke middelen: zoals warmte-/koude prikkel, mechanische prikkels zoals mobilisatie technieken of manuele therapie of massagetherapie en fysische therapie zoals trilling (Ultra-geluid of shock-wave), zwakstroom of licht (Ultra-violet of Infra-rood).

De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

* verbeterde functioneren van (deel)gebieden van het lichaam.
* optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening.
* pijn verminderen
Muligan3

Medical Taping Concept

Medical Taping is een tapemethode, welke is ontwikkeld door therapeuten in Korea en Japan. Door gebruik te maken van de elasticiteit van de huid bleek het mogelijk de zijn om invloed te hebben op de natuurlijke stofwisseling van het menselijk lichaam. Hiermee werd het mogelijk om herstelmechnismen van het lichaam te beïnvloeden. Via het activeren van het neurologisch en circulatiesysteem van bloed en lymfe wordt het herstelproces bevorderd.
MedicalTaping2

Het toepassingsgebied van de tapemethode is erg breed: Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook bloeduitstortingen / blauwe plekken), houdingscorrecties of behandeling van klachten door overbelasting. Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, zoals bijvoorbeeld bij hoofdpijn, is hiervan een toepassingsgebied.
MedicalTaping1

Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:
1 spierfunctie verbeteren door tonusregulatie
2 belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
3 pijndemping
4 ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
– stimuleren van proprioceptie (“dieptegevoel”)
– correcties van de bewegingsrichting
– vergroten van de stabiliteit
5 neuro-reflectoire beïnvloeding.

Een veilige en effectieve manier van mobiliseren – 100% pijnvrij behandelen.
Muligan1

Therapie volgens Mulligan is een behandelwijze, die door de Nieuw-Zeelandse manueel therapeut Brian Mulligan werd ontwikkeld en rond 1990 naar Europa is gekomen. Het bleek een waardevolle aanvulling te zijn op de tot dan toe gangbare manueel therapeutische handgrepen. Hij combineerde de door de therapeut uitgevoerde “passieve” technieken met actieve inzet van de patient bij zijn technieken.
Muligan3

Bij deze technieken volgens Mulligan wordt uitgegaan van “standsproblemen” of “sporingsproblemen” in het verglijdingsmechnisme van gewrichtdelen en de daarbij betrokken spieren / weke delen. Door problemen ( “ontsporing”) kan het bewegingsapparaat een oorzaak zijn van klachten. Door de juiste weg weer te laten inslijpen met behulp van duw-, trek- of schuiftechnieken, al dan niet ondersteund door een tractieband, kan het gewricht weer langzaam zijn natuurlijke beweging terug krijgen en klachten worden bestreden.
Muligan2

Naast gewrichts- en spierklachten zijn ook reflectoire klachten, zoals hoofdpijn en duizeligheid, volgens de methode Mulligan te bestrijden. Ook zijn met deze technieken bijv. klachten aan de knie te bestrijden met behandeling van de enkel.

Echografie is een onderzoekmethode met behulp van geluidsgolven. Echografie maakt gebruik van het feit dat sommige weefsels (bijvoorbeeld botten) de op hen gerichte geluidsgolven sterker terugkaatsen dan andere weefsels (zoals de huid). Echografie is voor zover bekend onschadelijk. Vanwege de duidelijke beelden en het weinig belastende karakter is echografie zeer geschikt beeldvormende techniek voor het steun- en bewegingsapparaat.

Ter ondersteuning van het diagnose-proces en bij het in kaart brengen van het herstelproces na beschadigingen kan in deze praktijk, gebruik worden gemaakt van echografie. Met behulp van deze beeldvormende techniek is letterlijk zichtbaar te maken hoe de samenstelling van oppervlakkige structuren is en is van o.a. spieren, pezen, banden, kapsel is “te zien” of er schade, en (eventueel) welke schade er is.

Echografie1
Echografie2
Echografie3

Tarieven MarksFysiotherapie

Code: 1000 zitting Fysiotherapie 30,00 euro
     
Code: 1400 (consult) eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek(met / zonder verwijzing van arts) 46,00 euro
     
Code: 1850 screening op basis van DTF 12,00 euro
Code: 1860 intake en onderzoek na screening 38,00 euro
     
Code: 1870 extra lange zitting fysiotherapie
(45 tot 60 min.)
46,00 euro
     
Code: …1 behandeling toeslag voor aan huis 12,00 euro
     
Code: …2 inrichtingstoeslag 10,00 euro
     
  inrichtingstoeslag 8,50 euro
     
  revitalisering 27,50 per keer
     
  verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Overzicht van de vergoedingen voor 2017-2018
Univé
Univé Stichting Ziektenkostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
Univé ZEKUR
Univé Zorgzaam Verzekerd
VGZ
VGZ IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
VGZ Bewuzt
VGZ Plus
VGZ IAK Volmacht B.V.
VGZ Caresco B.V.
VGZ Turien & Co Assuradeuren
VGZ VPZ Assuradeuren
VGZ Aevitae
VGZ Turien / IZA Cura (gemeente Den Haag en Ooievaar, gemeente Zuid Limburg)
IZZ
IZA
IZA – Gemeenten (VNG)
UMC
Cares Gouda N.V.: Aevitae-De Goudse
CZ Zorgverzekeraar
Delta Lloyd Zorgverzekering
OHRA Zorgverzekeringen / Ziektekostenverzekeringen
Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Caresco B.V.
OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. IAK Volmacht B.V.
OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Aevitae B.V.
OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. Turien & Co Assuradeuren B.V.
Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
FBTO Zorgverzekeringen N.V.
Agis Zorgverzekeringen N.V.
Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
DSW Zorgverzekeraar: Zorgverzekeraar DSW
Stad Holland Zorgverzekeraar
De Friesland Zorgverzekeraar
ASR Ziektekostenverzekeringen
ASR Ziektekostenverzekeringen: De Amersfoortse Verzekeringen
ASR Ziektekostenverzekeringen: Ditzo Zorgverzekering
ONVZ Ziektekostenverzekeraar
ONVZ Ziektekostenverzekeraar: ONVZ Zorgverzekeraar
ONVZ Ziektekostenverzekeraar: VvAA Zorgverzekeraar
ONVZ Ziektekostenverzekeraar: PNO Zorg
ENO Zorgverzekeraar
ENO Zorgverzekeraar: Salland verzekeringen
ENO Zorgverzekeraar: HollandZorg
ENO Zorgverzekeraar: Energiek
Caresco B.V. : Caresco (ASR Ziektekosten)
IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten)
AevitaeB.V. (ASR Ziektekosten)
Menzis Zorgverzekeraar
Menzis Zorgverzekeraar: Menzis N.V.
Menzis Zorgverzekeraar: AnderZorg
Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
Algemeen:

Wat is de basisverzekering? Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het basispakket van de zorgverzekering. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit basispakket ( de basisverzekering) vergoedt voor het grootste deel de kosten van de gezondheidszorg. De overheid / politiek beslist wat er in het basispakket zit.

Wat is een aanvullende verzekering? Dit is een verzekering voor de zorgkosten die niet zijn opgenomen in de basisverzekering (het basispakket van de zorgverzekering). Deze verzekering is vrijwillig; U kunt er voor kiezen of u een aanvullende verzekering wilt afsluiten en welke pakket u het beste vindt passen bij uw wensen.

Op uw polis ziet U de vergoedingen voor fysiotherapie welke u (eventueel) in een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Indien dit onduidelijk is, adviseren wij u uw zorgverzekeraar te raadplegen (telefonisch of via informatie op internet).

Voor vergoeding van behandelingen fysiotherapie zijn de volgende regels van toepassing:

Voor kinderen (tot 18 jr.) :

* Worden aandoeningen die niet voorkomen op de “chronische lijst van aandoeningen” voor 18 behandelingen fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Daarna is voor deze groep mensen vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering afhankelijk van de dekking van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.

* Worden aandoeningen die op de “chronische lijst van aandoeningen” voorkomen, volledig vergoed volgens de voorwaarden van deze lijst. Bij deze regel is het eigen risico niet van toepassing.

Voor volwassenen (v.a. 18jr.):

* Worden aandoeningen die niet voorkomen op de “chronische lijst van aandoeningen”, vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

* Worden aandoeningen die op de “chronische lijst van aandoeningen” voorkomen, voor de eerste 20 behandelingen ( +/- 575 EURO) vergoed uit de aanvullende verzekering. Wanneer deze niet toereikend is moet u zelf (bij-)betalen. Vanaf de 21ste behandeling worden deze behandelingen volledig vergoed uit de basisverzekering volgens de voorwaarden van deze lijst. Op deze regel is de (algemeen geldende) eigen risico-regeling van toepassing.

Voor de “chronische lijst van aandoening” klik hier.

Met de meeste ziektekostenverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt (contracten afgesloten). Wij declareren digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. Dit houdt in dat u van ons geen nota’s zult ontvangen, zolang de polis dekkend is voor de kosten en wij een contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar. In alle andere gevallen zullen wij u een nota sturen, op basis van de tarieven van onderstaande tarievenlijst.

Marks FysioTherapie Webshop

Contact

Kapelstraat 84
5741 CG Beek en Donk
E-mail: info@marksfysiotherapie.nl
Tel.: 0492 – 46 47 45
Fax: 0848 – 35 89 75
Openingstijden:

maandag:
8.00 – 12.00 uur / 13.30 – 18.00 uur / 19.00 – 21.00 uur
dinsdag:
8.00 – 12.00 uur / 13.30 – 18.00 uur
woensdag:
8.00 – 12.00 uur / 13.30 – 16.30 uur
donderdag:
8.00 – 12.00 uur / 13.30 – 18.00 uur
vrijdag:
8.00 – 12.00 uur / 13.30 – 16.00 uur
weekend:    indien noodzakelijk.